Map icon VELG DIN ADRESSE
Norsk

Informasjon om Nabomat

Betingelser for bruk

Vilkår for bruk

Ved bruk av tjenestene på nettsiden www.Nabomat.no aksepterer du som bruker følgende brukervilkår.

Vi driver nettsiden Nabomat.no. Nabomat er en markedsplass utviklet og driftet av Transactions AS som har registreringsnummer 916767056, og registrert adresse på Brageveien 9, 3274 Larvik. 

§ 1.Generell informasjon 

Nabomat er en portal for forsyning av mat og drikke fra utvalgte hjemmekokker (heretter omtalt som «leverandør») på et ønsket sted, dersom stedet ligger innenfor vårt bestillingsområde. 

Nabomat er ikke leverandør av mat- og drikkeutvalget på portalen. Nabomat er kun en varemegler for leverandørens tjenester, som tar i mot bestillinger fra de respektive leverandørene og leverer bestillingene til kunden. 

Den respektive leverandøren av den tilgjengelige maten og/eller drikkevaren er selv ansvarlig for innholdet og utformingen av det respektive mat- og drikkeutvalget, samt at varene som bestilles er i god stand. Derfor er den respektive leverandøren eller representanten som inngikk kontrakten ved mottak av varene utelukkende ansvarlig for den bestilte maten og drikkevarene. De mottatte tjenestene er underlagt leverandørenes Generelle vilkår og betingelser i den grad disse er en gyldig, integrert del av kontrakten. 

Nabomat skal opptre som megler for tjenestene som tilbys av leverandørene; mekle, og i de tilfeller det er valgt, hente bestillinger hos den respektive leverandøren, og levere til det oppførte leveringsstedet, samt inngå kontrakt med kunden på leveringsstedet som representant på vegne av leverandøren dersom kunden sender en intensjonserklæring. Dersom kunden aksepterer leveransen uten innvendinger på det angitte leveringsstedet, skal kontrakten mellom kunden og leverandøren tre i kraft ved godtatt avtale. 

For de ovennevnte, oppførte tjenestene skal Nabomat belaste kunden med en megler- og leveringsavgift, samt et depositum for bestilte matvarer, og/eller av eventuelle bestilte drikkevarer på vegne av leverandøren. Betalingen for tjenestene, samt innskuddet, skal overføres til Nabomat, hvorav de nødvendige kundedata blir forespurt under bestillingsprosessen og de godkjente betalingsmåtene er oppført. I dette tilfelle vil Nabomat stå for betalingen for leverandørens kjøp. Hvis kunden ikke inngår en kontrakt med leverandørens representant, skal Nabomat refundere kunden for hele betalingen etter fradrag av Nabomat serviceavgift. 

Gjeldende område for disse vilkår og betingelser 

Følgende generelle vilkår skal gjelde for alle kontraktsforhold inngått med Nabomat på portalen. 

§ 2 Medlemskap og opprettelse av dette

 2.1For å benytte kjøp og salgstjenestene Nabomat.no tilbyr forutsetter medlemskap av Nabomat.no

 2.2 Medlemskap på Nabomat.no forutsetter at du aksepterer bruksvilkårene for Nabomat.no

 2.3 Medlemmer av Nabomat.no plikter å oppgi korrekte personopplysninger og e-postadresse ved registrering på Nabomat.no. Medlemmer plikter også å oppdatere personopplysninger og e-postadresse, slik at disse til enhver tid er korrekte. Dersom medlemmer benytter Facebook eller andre kanaler for registrering, plikter de å sørge for at personopplysninger og e-postadresse til enhver tid er korrekte.

 2.4 Et medlem mottar ved registrering en bekreftelse av medlemskapet til medlemmets oppgitte e-postadresse.

 2.5 Nabomat.no forbeholder seg retten til å levere meldinger til medlemmers sist registrerte e-postadresse. Disse meldingene skal anses som gyldig leverte meldinger, uavhengig om e-postadressen er i bruk.

 2.6 Nabomat.no forbeholder seg retten til uten varsel å avvise medlemmer og til å nekte medlemskap på Nabomat.no uten nærmere begrunnelse.

 

§ 3 Brukerinnhold

 3.1 Ethvert medlem er selv ansvarlig for at brukerinnholdet medlemmet legger ut på Nabomat.no (bilder, tekster og annet materiale) er passende, lovlig og relevant for tjenestens formål.

 3.2 Medlemmer aksepterer at brukerinnhold gjøres tilgjengelig for andre medlemmer og potensielle medlemmer på Nabomat.no.

 3.3. Medlemmer som legger ut brukerinnhold på Nabomat.no aksepterer at Nabomat.no kan benytte brukerinnhold (tekster, bilder og annet materiale) i den offentlige markedsføringen av Nabomat.no. Denne retten gjelder også etter et eventuelt avsluttet medlemskap.

 3.3a  Nabomat.no forbeholder seg retten beskrevet i paragraf 3.3. Dersom et medlem ikke vil at Nabomat.no skal bruke medlemmets brukerinformasjon i offentlig markedsføring, vennligst kontakt Nabomat.no. 

 3.4 Nabomat.no er ikke under noen omstendighet forpliktet til å føre tilsyn med brukerinformasjon og brukerinnhold.

 3.5 Nabomat.no forbeholder seg retten til å fjerne uegnet brukerinnhold etter skjønn.

 3.6 Nabomat.no forbeholder seg retten til å lese private meldinger mellom brukere på siden. Dette er for å forhindre at brukere går utenom betalingsløsningen på siden.

§ 4. Bestilling av tjenester 

  1. (1) Alle servicetilbud som tilbys av Nabomat representerer en uforpliktende bestillingsforespørsel av kunden. 

a) Hvis du vil bestille en eller flere tjenester fra Nabomat, må artiklene velges ved å klikke på «legg til bestilling» med musen eller ved å klikke på «plusstegnet» for å legge til i ønskelisten. «Handlekurven» (som du kan få tilgang til med en hyperkobling til enhver tid) og/eller vises generelt i bestillingsmenyen, vil lede deg gjennom bestillingsprosessen, der hvert trinn blir forklart og all nødvendig informasjon blir forespurt etter at du klikker på «gå til bestilling». Det gagner kunden å oppgi sannferdig og fullstendig informasjon. 

Bestillingsprosessen fullføres ved at kunden bruker knappen "fakturerbar bestilling" under trinn 2 i bestillingen. (bekreftelse) 

Dette trinnet representerer kundens hensikt å inngå kontrakt, som brukeren av Nabomat kan akseptere i løpet av de oppførte tidene.

b) Nabomat godkjenner bestillingen ved å bekrefte mottak via e-post. 

c) Nabomat arkiverer kontrakten og sender bestillingsdata og kontraktsforhold til kunden via e-post. Nabomat gjør det mulig for kunden å gjennomgå og lagre kontraktsvilkårene i reproduserbart format, hvis og når kontrakten er ferdigstilt. Bare registrerte kunder kan få tilgang til teksten i kontrakten som er lagret på Nabomat-portalen gjennom kundekontoen sin; med unntak av de lett tilgjengelige Generelle vilkår og betingelser. 

d) Kunden vil motta en oversiktsside før de sender inn den gyldige bestillingen, for å se gjennom og forhindre mulige feil. Kunden kan se alle opplysningene og utføre eventuelle endringer i informasjonen som legges inn i postfeltene, eller ved å bruke «tilbake»-knappen i nettleseren. 

e) Kontrakspråket er norsk. 

(2) Leverandøren er ansvarlig for nøyaktigheten av dataene på valgsidene, med mindre Nabomat bør være ansvarlig som følge av grov uaktsomhet eller forsett. 

4. Betingelser for priser, betaling og levering 

(1) Prisene som var oppført på det tidspunkt bestillingen ble lagt inn skal være gjeldende. 

(2) Nabomat godtar alle betalingsmetoder som er oppført på Internett-siden; dette omfatter for tiden Stripe, kredittkort og ACH (Automated Clearing House – elektronisk overføringssystem for lønn, innskudd, og skatt). Betalingen skal overføres til Nabomat ved å bruke foretrukket betalingsmåte. 

(3) Varene vil leveres innen 2 timer etter at Nabomat har bekreftet servicekontrakten. 

Din betaling behandles av Transactions AS, som er morselskapet til Nabomat. 

5. Instruksjoner til oppsigelse 

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen årsak. 

Frist for oppsigelse er 14 dager fra den dagen kontrakten ble inngått. 

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på , 

Nabomat
c/o Transactions AS
Brageveien 9, 3274 Larvik
E-Mail: info@Nabomat.no 

med en diskret intensjonserklæring (f.eks. brev sendt via, faks eller e-post) for å si opp kontrakten. Du kan benytte vedlagte mal til avbestillingsskjema, men bruken av dette skjemaet er ikke obligatorisk. Det er tilstrekkelig at du sender inn en melding om at du akter å si opp kontrakten innen oppsigelsesfristen. 

Konsekvens av oppsigelse 

Dersom du sier opp denne kontrakten, må vi refundere deg for alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert frakt, umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den datoen vi har mottatt ditt varsel om oppsigelse. Refusjonen skal godskrives samme betalingsmetode som du brukte for den første transaksjonen, med mindre noe annet er avtalt. Vi vil ikke kreve noe gebyr for denne transaksjonen. 

Hvis du har bedt om at tjenestene skal starte i løpet av angrefristen, må du betale et beløp tilsvarende beløpet for de utførte tjenestene frem til den tiden du varslet oss om at du ønsket å utøve angreretten for denne kontrakten. Dette beløpet vil representere det forholdsmessige beløpet for de samlede tjenestene for denne kontrakten. 

- Slutt på oppsigelsesinstruksjoner - 

Mal til oppsigelsesskjema 

Hvis du ønsker å si opp kontrakten, kan du fylle ut skjemaet og returnere det til oss. 
- Attn: 

Nabomat
c/o Transactions AS
Brageveien 9, 3274 Larvik
E-Mail: info@Nabomat.no 

- Jeg/vi sier herved opp kontrakten som er inngått med meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / tilbud av følgende tjenester: 
- Bestilt den (*): /mottatt den (*) 
- Navn på forbruker(e) (kreves kun for brevform) 
- Dato 
_____________________________________ 
(*) stryk ut artikler som ikke er relevante 6. Utelukkelse av angreretten 

(1) Hvis du opererer innenfor rammen av et kommersielt eller selvstendig næringsdrivende yrke, derav en bedriftseier i henhold til § 14 Federal Civil Code (BGB) på tidspunktet for avtaleinngåelsen, er angreretten utelukket. 

(2) Angreretten skal ugyldiggjøres dersom Nabomat har utført tjenesten i sin helhet og kunden som en forbruker eksplisitt har samtykket før gjennomføringen av bestillingsprosessen og bedt Nabomat levere denne tjenesten og forespurt denne innen utløpet av angrefristen, samt bekreftet at han er klar over at han vil miste sin rett til å angre etter at tjenesten er utført i sin helhet. 

§ 4 Rettigheter til Nabomat.no

4.1 Nabomat.no og dets tjenester, innhold (unntatt ditt brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Nabomat.no. Nabomat.no er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på Nabomat.no

(1) Nabomat-portalen er utelukkende reservert for bedrifter i henhold til § 14 punkt 1 BGB på vegne av leverandører. 

(2)Leverandøren er forpliktet til å sende alle data, som for eksempel firmanavn, adresse og ID (hvis aktuelt) på fullstendig og nøyaktig vis. Nabomat er ikke ansvarlig for nøyaktigheten og fullstendigheten av leverandørens utvalg. 

(3) Leverandøren er også forpliktet til å overholde lovens krav innenfor rammen av deres kommersielle næringsvei og utvalg – mer spesifikt gi bidrag til omsetningsavgift (små bedrifter er ekskludert) og i samsvar med lovfestede standarder for næringsmiddel- og serveringsbransjen. 

(4) Leverandøren er ansvarlig for mat- og drikkeutvalget de har oppført. Hvis leverandøren ikke er i stand til å tilby de forespurte tjenestene eller tilby tjenester som lovet og som kunden har rett på gjennom betaling av depositum, er de selv ansvarlig for å refundere kunden for potensielt pådratte skader. 

(5) Leverandøren må ha mottatt et tilstrekkelig kommunikasjonsverktøy hvor de kan nås minst en gang per dag (e-post, telefon, mobiltelefon). De må svare på kundehenvendelser innen 24 timer. 

6)Leverandøren forbys å krenke tredjeparts varemerker og opphavsrettigheter som en del av sitt respektive utvalg. Hvis leverandøren bruker sitt eget varemerke eller materiale beskyttet av opphavsrett (tekst, bilde, video, logoer, merkenavn, osv.), tillater de også Nabomat å bruke, bearbeide og distribuere dette på Nabomats plattform på deres vegne til formål som reklame, markedsføring og/eller dokumentering av tjenester på Internett eller trykte medier, uten at noen rettigheter overføres til Nabomat. Hvis leverandøren er en lisensinnehaver, må de sørge for at lisensen inkluderer Nabomat, med ovennevnte veirett. Dersom leverandøren har brutt loven, skal han være ansvarlig overfor Nabomat for alle kostnader (for eksempel rettsforfølgelse), skader og påfølgende skader (f.eks. kontraktsskader), med mindre Nabomat er ansvarlig etter punkt 12 i disse vilkårene og betingelsene. 

(7) Dersom et valg ikke er tilgjengelig, må leverandøren umiddelbart varsle kunden og Nabomat skriftlig (f.eks. e-post eller faks) og oppgi årsakene. 

(8) Nabomat har rett til å markedsføre utvalg gjennom andre tekniske distribusjonskanaler eller programmer, for eksempel applikasjoner og samarbeid med andre partnere som er aktive i online/offline kommersiell virksomhet. Nabomat har fullmakt til å videresende og bruke tilbydernes data for de ovennevnte formål. 

(9) Nabomat er ikke forpliktet til å tilby noe utvalg som foreslås av leverandøren. 

9. Uttalelser, tjenesteavbrudd og fullmakter 

(1) Leverandøren kan ikke sende en anmodning om betaling til kunden på egne vegne. 

(2) For tjenester under kontrakt som er levert av Nabomat på kundens vegne, skal Nabomat motta et gebyr i samsvar med Nabomats gjeldende prisliste. Nabomat vil fakturere leverandørene basert på følgende forhold, og en egen avtale som skal inngås mellom leverandøren og Nabomat. 

(3) Hvis den bestilte produksjonen og/eller tjenesteytelsen ikke forekommer av årsaker som leverandøren er ansvarlig for (f.eks. overbelastning, uanmeldte ferier i selskapet, eller utilgjengelighet service) og leverandøren er ansvarlig overfor kunden for skaderefusjon, anses det fortsatt som at kontraktsfestet megler og tjenestelevering har blitt levert av Nabomat. Imidlertid er Nabomat kun forpliktet til å yte skaderefusjon hvis leverandørens refusjonsforpliktelser overfor kunden har blitt akseptert av Nabomat eller bestemt ved lov. 

(4) Ved kontraktstart skal leverandøren gi Nabomat fullmakt til å motta betaling som autoriserer Nabomat til å akseptere innskudd for varene som bestilles fra den respektive kunden direkte på leverandørens vegne, og fakturere kunden på leverandørens vegne. Derfor skal kunden utføre betalinger som skyldes leverandøren til Nabomat med kvitterende virkning. 

(5) I tillegg skal leverandøren, dersom tjenestene er bestilt fra Nabomat-portalen, gi Nabomat og dets underleverandører en fullmakt som gir Nabomat og underleverandørene tillatelse til å inngå en kontrakt med den respektive kunden for de bestilte varene på vegne av selskapet, på avtalt leveringssted. 

10. Refusjoner 

(1) Hvis kunden sier opp en servicekontrakt med Nabomat før oppfyllelsen av de tjenester som ytes av Nabomat, skal bestemmelsene skissert i§ 5 «konsekvenser av oppsigelse» gjelde. 

(2) Hvis Nabomat har utført sine tjenester i samsvar med alle bestemmelser skissert i § 6 seksjon 2 og kunden ikke inngår kontrakt med leverandøren på avtalt leveringssted, skal Nabomat refundere kunden for depositumet for leverandørens tjenester umiddelbart og senest innen fjorten dager etter datoen Nabomat mottok oppsigelsen for denne kontrakten. Nabomat vil bruke samme betalingsmåte for refusjon som kunden benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt. Kunden vil ikke belastes med noe gebyr for denne refusjonen. Megler- og fraktkostnader for tjenesten som ble utført av Nabomat skal ikke refunderes i dette tilfellet. 

§ 5 Nabomats ansvar 

5.1 Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på Nabomat.no tilbys ”som den er” uten garantier.

5.2 Nabomat.no er en markedsplass for dets medlemmer og påtar seg intet ansvar utover å fasilitere markedsplassen Nabomat.no tilbyr. Personer som selger mat gjennom siden er ikke ansatt hos Nabomat.no. Nabomat.no er kun en tjenesteyter som tilbyr er plattform der kjøpere og selgere knyttes sammen.

5.3 Nabomat.no tar ikke, under noen omstendigheter, ansvar for matforgiftning eller annen sykdom som kan oppstå på grunn av inntak av mat anskaffet gjennom Nabomat.no. Nabomat.no tilbyr en tjeneste som baserer seg på tillitt mellom dets medlemmer. Nabomat.no tar heller ikke ansvar for tap av fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenestene, eller som følge av manglende leveranse av tjenestene, som tilbys gjennom Nabomat.no. All bruk av tjenestene Nabomat.no tilbyr skjer på eget ansvar.  

5.4 Nabomat.no er ikke ansvarlig for at dets brukere følger gjeldende lovverk om matlaging, servering og mathygiene. Nabomat.no er kun et nettsted som fasiliterer et møte mellom kjøper og selger og er under ingen omstedigheter en restaurant eller et serveringssted. 


§ 6 Mathygiene


6.1 Alle hjemmekokker, heretter kalt brukere, som selger mat gjennom Nabomat.no plikter å gjennomføre hygienekurs hos Tryggkunnskap.no. I tillegg plikter bruker seg å følge Mattilsynets retningslinjer for god kjøkkenhygiene. Dette innebærer, men er ikke begrenset til: vask av hender, varm nok temperatur ved matlaging, bruk av rene redskaper og flater, rask nedkjøling, at rå og ferdiglaget mat holdes adskilt, at kjøleskapet som brukes til oppbevaring av mat holder 4 grader eller lavere.


6.2 Hver enkelt bruker står selv ansvarlig til å følge gjeldende lover og regler for matlaging og servering. Hygienekurset og Nabomatkontrollkurset er kompetansehevende kurs som det forutsettes at brukeren må rette seg etter.


6.3 Brukere som ønsker å selge mat på Nabomat.no plikter å sende inn Mattilsynets skjema for ”Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer”. Dette gjøres enkelt ved å logge inn på: https://www.mattilsynet.no/mats . Nabomat.no vil sende inn forhåndsregistrering av bruker ved igangsatt salg. For hjelp til å registrere seg, send e-post til support@nabomat.no eller ring 33 22 29 09.


6.4 Med kvalitetssikring menes det at alle brukere som selger mat på Nabomat.no må gjennomgå et hygienekurs hos Tryggkunnskap.no, eller kunne vise til tilsvarende fagkompetanse fra praksis eller kurs. Fagnivået på kursene hos Tryggkunnskap.no tilsvarer å kunne drive en vanlig restaurant. Fagnivået på kursene er tilpasset gjeldende retningslinjer, normer og matlovgivning. For kokker som selger mye, kreves det også at brukeren tar kurset Nabomatkontrollkurset - som tar for seg rutiner og prosedyrer for sikker matlaging (IK-mat, fareanalyse, etc). 

Vi har ikke en klar definisjon for hvor mye en person selger på Nabomat før personen blir definert som en som "selger mye" da dette vil være skjønnsmessig, men en pekepinn er at personen selger retter på Nabomat omtrent hver dag. Kurset vil være tilgjengelig for kokken uavhengig av mengde mat som blir laget.

Nabomat vil ta kontakt med alle kokker som kommer innunder definisjonen, da disse vil måtte følge samme lover og regler som vanlige restauranter og vil kunne få Mattilsynet på besøk.


Regler for kokker på Nabomat som er definert som "selger ikke mye" (se definisjon i avsnittet over):

Lovverket er i uthevet skrift, og tilpasningene vi har utarbeidet i samarbeid med Mattilsynet er beskrevet i punkter under.

1.    I lokaler der næringsmidler lagres, håndteres og tilberedes er det ikke tillat å ha husdyr, som hund, katt, fugler eller lignende da dyr kan være bærere av bakterier og virus som kan føre til sykdom hos mennesker.

a.      Personer som har husdyr kan selge mat via Nabomat. Men når det skal lages mat som skal selges via Nabomat må dyret tas ut at kjøkkenet, så må alle overflater desinfiseres før kokken kan begynne med matlagingen. Dyret kan ikke oppholde seg på kjøkkenet under matlagingen.

2.    Det er krav om personlig hygiene, som for eksempel mulighet for håndvask med vann, såpe og hygienisk tørk av hendene, og at klær som brukes under produksjon av mat skal være rene.

a.      Når du skal lage mat trenger du ikke å skifte klær men du må ha på deg et rent forkle og trekke opp ermene/ha på deg en kortermet overdel

3.    Det er krav om at lokalene som benyttes til produksjon av mat for frambud skal kunne rengjøres og desinfiseres slik at det er trygt å produsere mat.

a.      Før du produserer mat som skal selges på Nabomat må du rengjøre kjøkkenet. Bruk et middel som dreper bakterier. Noen bakterier kan bli immune mot vanlige rengjøringsmidler så du bør bruke et spritbasert rengjøringsmiddel innimellom for å drepe bakteriestammene som har blitt immune

b.     Arbeidsoverflatene skal være glatte og lette å rengjøre, uten rifter og spor som bakterier kan overleve i.

c.      Vær obs på rekkefølgen på det du gjør. Dersom du er nødt til å bruke den samme benken til alt, må du begynne med å tilberede maten som ikke skal varmebehandles og avslutte med maten som skal varmebehandles

4.    Det er krav om hygienisk og trygg oppbevaring av næringsmidler og råvarer. For eksempel skal mat som trenger kjøling oppbevares kjølig, det vil si 4 °C.

5.    I regelverket er det også krav om at næringsmidler skal beskyttes mot forurensning. For eksempel kan håndvask forurense mat hvis håndvask utføres i umiddelbar nærhet til benk der mat tilberedes.

a.      Her er  det også viktig å tenke på rekkefølgen på det du gjør dersom du kun har én vask som du bruker til alt. Først desinfiserer du kummen. Så vasker du grønnsaker/frukt/andre matvarer. Til slutt kan du bruke kummen som håndvask.


6.    Ved produksjon av mat er det svært viktig å skille rent og urent. For eksempel kan rått kjøtt, inkludert kyllingkjøtt, eller rå sjømat ha bakterier på seg som kan føre til sykdom hos mennesker. Derfor skal råvarer av kjøtt og fisk holdes godt adskilt fra mat som ikke skal gjennomgå noen varmebehandling før den spises.

7.    Toalettet anses som en del av produksjonslokalene. Det må være godt rengjort før man begynner å lage maten.

a. Andre personer i husstanden kan ikke bruke toalettet kokken bruker mens kokken lager mat.


8.    Ved et eventuelt sykdomsutbrudd som kan relateres til mat som er spist er det svært viktig å ha god oversikt over hvor maten er produsert, hvordan den er håndtert under produksjon og tilberedning og hvor råvarene er innkjøpt. Gode data om råvarers produksjonsdato, holdbarhetsdato og eventuelle batchnummer kan bli svært viktige i et arbeid med å spore potensielle kilder til matbåren sykdom.

a.      Ta alltid vare på kvitteringen til ingrediensene som brukes til mat som selges via Nabomat. Du bør ta vare på kvitteringen i to uker etter at retten er solgt

9.    Det er krav om at kunder uoppfordret skal bli opplyst om allergener som er tilstede i maten de bestiller.

a.      Vi har satt opp en avkrysningsliste for de 14 allergenene som alle kokker må krysse av på for hver rett som legges ut

b.     Dersom retten din inneholder gluten må du i tillegg informere om hvilket kornslag retten inneholder

6.5 For folk som selger ”mye mat” på Nabomat plikter de å gjennomføre Nabomatkontrollkurset på Tryggkunnskap.no. Det er ikke nok å bare ta kurset, det kreves også at innholdet utøves i praksis og at rutinene tilpasses den enkeltes brukers arbeidsmetoder. Se 6.4 for definisjonen av "selger mye mat".


§ 7. Behandling av klager 

Nabomat skal behandle klager i samsvar med de faglige krav til utførelse. Dersom kunden ønsker å sende inn en klage, kan han gjøre det ved hjelp av ovennevnte kommunikasjonsverktøyene og adresser/numre, eller verbalt. Rettidig behandling skal garanteres. 

§ 8. Verneting og lovvalg 

(1)Dersom kunden er en bedriftseier, en juridisk enhet under offentlig rett, et eget fond i offentlig rett eller en forbruker uten verneting i Norge, eller om han har flyttet bosted til et fremmed land etter inngåelsen av kontrakten, eller om kundens bolig ikke kan fastslås når kravet leveres inn, er verneting for alle tvister som følge av de tjenestene som tilbys av Nabomat, Nabomats hovedkvarter. 

(2) Angående alle søksmål som følge av denne kontrakten skal kontraktspartene være enige om at de norske lover med unntak av FNs salgskonvensjon skal gjelde, med mindre det fører til svekket beskyttelse av forbrukerens primære bolig under de obligatoriske statlige lover. I sistnevnte tilfelle skal de obligatoriske statlige lover som omfatter forbrukerens primære bolig gjelde. 

§ 9 Endringer av brukervilkår

7.1 Nabomat.no kan til enhver tid endre eller erstatte disse brukervilkårene.

7.2 Medlemmer av Nabomat.no godtar at Nabomat.no kan oppdatere brukervilkårene og plikter å holde seg oppdatert på brukervilkårene ved bruk av tjenesten Nabomat.no tilbyr.

§ 10. Tilleggsbestemmelser 

Dersom en av bestemmelsene i disse generelle vilkårene og betingelsene er ugyldig, skal gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke berøres. Dette gjelder spesielt for gjeldende inngåtte kontrakt. Lovbestemmelsen skal erstatte den ugyldige klausulen. Andre avtaler er gyldige kun dersom kontraktens fortsatte gyldighet medfører ugjørlig last for en av kontraktspartene. I dette tilfellet skal kontrakten anses som ugyldig i sin helhet. Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. 
Nabomat er en markedsplass utviklet og driftet av Transactions AS som har registreringsnummer 916767056, og registrert adresse på Brageveien 9, 3274 Larvik.